Personliga värderingar

Det är de värderingar vi har växt upp med och skapat själva som ofta styr våra val och formar oss till de människor vi är idag. På ett sätt kan man säga att de sätter grunden i våra liv. Dina personliga värderingar är principer som styr dig och dina känslor och som driver dina passioner vidare. Värderingar kan anpassas både till ditt privatliv och inom ditt yrke och kan även verka som mål att uppnå för att växa som människa. Här kommer vi ta upp några viktiga värderingar.

Vad är viktigt för dig? Att prestera bra i skolan eller på jobbet? Att vara en bra vän, förälder eller ett bra syskon? Politik och välgörenhet? Att få engagera dig i större frågor och eventuellt göra en bestående skillnad i världen? Med andra ord, vad bryr du dig mest om? När du listar ut vilka värderingar som är betydelsefulla för just dig och vad du värdesätter mest, kan du jobba på att nå dina mål och på köpet bli en bättre människa.

Vad är personliga värderingar?

Personliga värderingar är väldigt individuella och olika från person till person. De kan beskrivas som ett ständigt lärande då du sällan har samma värderingar genom hela livet. När du är ung kan det till exempel vara viktigt att ha ett stort kontaktnät med vänner och att vara populär och när du blir äldre kan du istället sträva efter lugn och harmoni. Exempel på personliga värderingar kan vara att ha fritid, vara ekonomiskt oberoende, ha en god hälsa, följa en religion, söka äventyr och nöjen eller upprätthålla ett bra rykte.

Vill du lära dig mer om dina värderingar?

Om du vill veta vad du värdesätter allra mest i livet finns det ett knep du kan ta till. Skriv en lista över alla personliga värderingar du har – det vill säga de faktorer som är viktiga för dig. Det finns flera listor på nätet som du kan ta hjälp av om du kör fast. När du har en komplett lista på kanske tio värderingar ska du börja med att stryka fem som du kan leva utan. Därefter styrker du en i taget tills du bara har en värdering kvar.

Värderingar som är uppskattade på arbetsplatsen

På en arbetsplats är det oftast viktigt att ha ett samarbete mellan flera människor, det är det som får många organisationer att gå runt. På svenska arbetsplatser är det dessutom många som värderar just lagarbete och ett konsekvent arbetssätt. När det kommer till de värderingar som är viktigast för många svenskar på jobbet kommer här en sammanställd lista; förutom lagarbete är ansvar och engagemang två viktiga punkter som många värderar på en arbetsplats. Det ska dessutom finnas humor och glädje samt ett givande samarbete.

En moralisk karta

Som tidigare nämnt är det dina personliga värderingar som leder dig genom livet och bland annat bestämmer hur du visar dina känslor, om du säger vad du tycker, ber om hjälp, har ett bra självförtroende eller ett behov av att vara i centrum. Det går självklart att ändra på de personliga värderingarna och många gör detta naturligt när de går igenom livet, till exempel genom att falla för grupptryck eller genom att inse vad som egentligen betyder något i livet. Vilka är dina personliga värderingar?