Event som är anpassad till människors egenskaper

Alla människor har olika värderingar, olika kulturella uppfattningar samt beteendevetskap i olika situationer i livet.
Att skapa ett event för individers olika egenskaper är både givande och utmanande.

Beteende Event

Att bete sig rätt eller fel är för många ett laddat ämne.
I vissa livssituationer kanske det anses som fel med vissa beteenden.

Det kan exempelvis handla om sorgliga stunder där skratt istället för tårar inte är direkt passande som exempelvis på begravning.
Skratt kan ju å andra sidan komma fram vid stunden efter själva ceremonin där man delar fina och roliga minnen.
Vid sorgliga stunder kan skrattet kanske också infinna sig som en tröst eller skydd för att inte bli totalt förkrossad.

Eller exempelvis helt tvärtom där gråt kliver fram med tårar vid lyckliga tillfällen, kanske bröllop där tårarna faktiskt är glädjetårar och inte sorgesamma.

Man ska nog se ned i djupet vid tillfällen när människor beter sig olika känslomässigt.
Därför är även detta viktigt när man planerar ett event kopplat till beteende.
Mer om just event kopplad till individers olika egenskaper kan läsas på magnetevents.se för att se hur vi arbetar fram det absolut bästa för just ert event.

Som ovan nämnts beter sig individer olika vid olika stunder och tillfällen. Därför är det viktigt att verkligen se till vid planerade events att utgå från vem eventet är till för och vilka typer av gäster som ska infinna sig på eventet.
Det är viktigt att ett event som är planerat blir en rolig och lyckad upplevelse för alla inblandade. Därför bör den som ska hålla i planeringen av eventet vara lyhörd för kundens önskemål.

Värderings-Event

Vi har alla olika värderingar kring allt mellan himmel och jord. Det som känns rätt för andra kan kännas helt fel för en själv.

Exempel på detta finns det många av men ett rent konkret exempel kan vara barn och kalas. Många tycker att man ska smälla på med ett exklusivt, färgsprakande kalas med många barn som gäster medan det inte alls faller andra i smaken.

Här är det viktigt med event som följer de olika värderingar som uppstår. Inget är rätt eller fel.
Som kund har man rätt att tycka och känna vad man vill.
Vi finns till för er kunder!

Kulturella Events

Människan föds in i olika kulturer och det behövs mer förståelse kring detta.
För en del av världsbefolkningen firas högtider på ett sätt medan i andra delar på jorden firas på ett helt annat vis.

Till exempel julen. För många betyder julen klappar och jultomte den 24:e december medan man i USA firar julen -också med klappar förvisso- men på datumet 25:e december.
Hur kan det komma sig frågar många.
Men även här finns inga rätt eller fel. Vi följer våra kulturella arv genom att fira som vi lärt oss att fira saker och tillfällen.
Vi är uppväxta i olika kulturer och utför saker olika genom våra olika kulturer inom oss.

Events för alla

Därför arbetar vi med events som passar alla människor.
Vi ser till helheten och för oss finns inga rätt eller fel.

Vi arbetar utefter begreppen beteende, värdering och kultur som gör att ni kan känna er trygga att lämna ert eventplanerande i våra händer!