Worldvaluesday lär dig om världens värden idag

weave kuvitus 1 small

Fördelar med Worldvaluesday

Lär dig av erfarna affärsmän. Personer med lång erfarenhet kan lära dig mycket om värden utifrån sina personliga erfarenheter.

Utveckla dina egna värden. Med inspiration från andra kan du själv utvärdera och utveckla din egen syn på värden.

Bli en bättre medarbetare. Genom kunskap kan du utvecklas, och ofta till det bättre. Alla har något de kan arbeta med.

Nöjda kunder

Som ung och/eller student har man mycket att lära, och vilket område man än studerar inom är värden något som är oerhört viktigt. Att lära sig om värden är viktigt inom den privata sfären, men också inom arbetssfären. Vilka värden ska genomsyra en organisation gentemot sina kunder eller klienter? Och vilka värden ska genomsyra det interna klimatet? Genom att få möjligheten att lyssna på och samtala med erfarna affärsmän inom olika branscher kan du som student få tips, råd och information om värdens betydelse och hur man kan arbeta med dem inom en organisation.

Våra senaste inlägg